Nieuw erelid: Erik Mijvis

Gepubliceerd: 20 september 2020 14:12

Afgelopen vrijdag was het eindelijk mogelijk om de Leuttappers Jaarvergadering te houden. Normaal  gezien word deze altijd in Juni gehouden maar wegens het corona virus was dit toen niet mogelijk.  Het werd een vergadering met een terugblik op het afgelopen jaar maar ook een vooruitblik voor het  komende jaar. 

Onze voorzitter maakte v/d gelegenheid gebruik om een nieuw erelid van de Leuttappers te  verwelkomen: Erik Mijvis. Erik is 20 jaar lid geweest van onze vereniging . Als je alle jaren van alle  comités waarin Erik heeft gezeten bij elkaar optelt kom je op 111jaar dat hij zich voor het openbaar  carnaval in ons Dringersgat heeft ingezet. 

Wij bedanken Erik voor al de mooie jaren en we hopen dat we in de toekomst altijd nog een beroep  op hem kunnen doen voor wat hand- en spandiensten.