AANMELDEN MOTTO 2022

Gepubliceerd: 16 februari 2021 12:47

CARNAVAL 2021 “UT KAN ALLE KAANTE OP” EN WAT WORDT
HET DRINGERSGATSE MOTTO IN 2022?

Aanmeldingen voor het nieuwe motto kunnen aangeleverd worden.
Elk jaar wordt uit honderden inzendingen een motto gekozen voor het
volgende carnavalsseizoen.
De bedenkers van het motto 2021, C.V.-Ketel hadden waarschijnlijk een
glazen bol toen ze het motto bedachten. Dit carnavalsseizoen kan het
inderdaad alle kaante op. Op dit moment zijn we volop in voorbereiding
voor een 4-daagse online-evenement waarin we toch het carnavals
gevoel hopen te delen met vele kijkers en deelnemers.
Daarna komen we op het punt dat we een nieuw motto bekend willen
maken.
Het motto wordt door vele gebruikt voor hun creatieve inbreng voor het
komend seizoen.
Optochtdeelnemers, ontwerper van insigne en Leutererke, sauwelaars,
jeugdraad en grote raad, Prins en Jeugdprins(es) zelfs advertenties in ons
carnavalskrantje worden er op aangepast.
Het is dus niet zo maar een zinnetje. De gehele carnaval wordt er aan
opgehangen.
Daarom ook dat de winnaar van het jaarlijkse motto een kapstok
als wisseltrofee ontvangt inclusief een mooie oorkonde en diverse
vermeldingen in onder ander het Leuterereke.
Voor het komende seizoen zijn wij dus wederom op zoek naar een
motto waarmee wie iedereen weer een goed richting mee kunnen geven.
Heb je een goed idee stuur deze aan [email protected]. Deze kun je aanleveren tot woensdag 17 februari 2021.
Omdat ook wij Leuttappers, in deze tijd, niet in een gezamenlijk
overleg een motto kunnen kiezen zullen we dit op een later moment
doen en dit op een bijzondere manier bekend maken.