UT KON ALLE KAANTE OP

Gepubliceerd: 28 februari 2021 15:56

De Leuttappers kijken terug op een bijzonder carnavalsjaar.
Vorige jaar was al bijzonder, geen optocht op zondag en net voor de symboolverbranding een prijsuitreiking van de Gilse opstoep die die middag dan toch verreden was. Gelukkig niet uitgesteld naar half vaste, wat niet meer had gekund, maar toch in het carnavalsweekend gedaan.
Na het symbool gingen diverse bouwers toch nog even naar de kroegen waar zij in de loop van de avond/nacht ingesneeuwd raakten. Op het einde werden sommige zelfs door de uitbater thuis gebracht zodat een ieder toch veilig thuis kwam.
Nadat de bouwschuren en het dorp weer opgeruimd waren en het carnavalsvirus wat geluwd was deed het volgende virus zijn intreden.
De huldiging van het optochtwinnaars, de bekendmaking van de Dringer van verdienste en het Aprés Carnaval waren de eerste activiteiten welke geen doorgang vonden.
Hierna volgde de annulering van het Mollebosfist en had een ieder een vreemde vakantie in het verschiet.
Teruggekomen werden de eerste vergaderingen ingepland en gekeken hoe het seizoen 2020-2021 er uit zou kunnen zien. Vrij snel waren alle leden van De Leutappers en overige carnavalsvrienden het er over eens dat we zouden kijken wat er wel zou kunnen. Voor sommige comités betekende het dat na alle voorbereiding voor hun activiteit we op het einde toch “moesten” beslissen dat het geen doorgang kon vinden.
11-11, sauwelen, Leutige polonaise bal, wijvensjouwen, de grote optocht e.d. moesten ook afgezegd worden. Een carnavalsexpositie, alternatieve prinsenpresentatie en jeugdraad presentatie en kindermiddag in de buitenlucht werden bedacht, maar ook deze sneuvelde gaande weg.
Toen de schrijver van dit stuk op de pers- & publiciteitsplanning het item “evaluatie en dankwoord carnaval schrijven voor het weekblad” zag staan dacht hij “dat zal een kort stukje worden”.
Echter hoe dichter we richting 11-11 en de kerst gingen kon je merken dat de Gilse Dringers toch wel iets wilde tijdens carnaval. Door vele Dringers en De Leuttappers werden in de week van dun elfde van dun elfde vlaggen buiten gehangen zodat onze blauw/gele kleuren aankondigde dat ook dit jaar niet onopgemerkt voorbij zou gaan.
Nieuwe plannen werden gesmeed en voorbereid.
Rick Arens creëerde een insigne en een kaft voor het Leutererke, jaarmedailles werden besteld, de formatie van het Leutererke werd opgestart en diverse comités gingen weer op pad.

Op 11 januari presenteerde Prins Kevin Dun Irste digitaal zijn hofhouding middels een mooie filmpje voorzien van het commentaar van Huub Quirijnen. Hier werd ook Erik Dun Kwibus gepresenteerd als nieuwe hofnar als opvolgers van Freddy dun Harlekijn.
Prins en Adjudant bezorgde alle leden, ereleden, Leutefleuters enz. een insigne en de jaarmedaille.
Zaterdag 30 januari gingen geluidswagens rond in de straten. Het insigne werd door kinderen, die zich hadden aangemeld voor de jeugdraad, hun ouders en Leuttappers aan de deuren aangeboden. Een record aantal vond zijn aftrek. Tevens werden de straten wederom gehuld in het blauw/geel. Tussen de middag zorgde Eetwinkel Kom d’r in voor een warme afhaal snack.
Het weekend voor carnaval organiseerde De Hof van Gilze met diverse Gilse D.J.’s een heuze partystream waarbij onze prins het onderdeel “het geluid van het Dringersgat” voor zijn rekening nam. Een leuke avond welke iedereen een voorbode gaf van hoe een digitale carnaval er uit zou kunnen zien.
Net voor de carnavalsweek werd het Dringersgat wederom gehuld in een wit pak sneeuw en werden de eerste herinneringen aan het vorige jaar besproken.
Toen werden op donderdag, door de O.V.M., C.V. Kachelhout en De Leuttappers, de invalswegen van het Dringersgat aangekleed. Die avond versierde Stripke Aagter de steigers van Café De Tip.
Vrijdagavond een opstoet over de Alphenseweg waar de plaatselijke horeca uitbater, De Hooikar, een interactieve afhaalstraat had gemaakt waar een ieder zijn/haal bestelde carnavalspakket kon ophalen.
Zaterdagochtend werd het symbool geplaatst op De Tip waarna C.V. Domino het plein nagenoeg vulde met de letters “Gilze” gevolgd door een groot hart en het woord “Carnaval”.
Een geweldig gezicht wat vele mooie foto’s als gevolgen had. Een bisschop De Vet plein dat carnaval uitstraalde. Dit was precies wat er leefde in ons mooie dorp.

Zondag werd het Leutereke huis aan huis bezorgd door vele Leutappers, Leutdancers, Leutefleuters, ereleden en Leuttappers aanhang. Een 68 pagina’s dik Glossy-magazine gevuld door de vele aangeleverd kopij en advertenties. Bij The Banner konden de groepjes los van elkaar hun attributen ophalen, tussen de middag een hapje ophalen en aan het einde alles inleveren.
Op de Tip zorgde Fraanciskus, die vorige jaar vonden lezen als een zwarte bladzijde, voor een heuse mobiele priklocatie. En door de oud prinsen werden de vele versierde ramen bezocht voor de wedstrijd “Het mooist versierde raam van het Dringersgat”.
De volgende dagen werden door de Prins en Adjudant raambezoeken gebracht bij mensen die aangemeld waren voor een extra beetje aandacht in deze tijden.
Alles was te volgen op 100 uur carnaval online.
Een samenwerking van Gotcha, Hallo GilzeRijen, Gemeente Gilze en Rijen en de 4 kerndorpen van onze gemeente. 100 uur werden de huiskamers van het Krimpersgat, Wringersgat, Papslokkersgat en Dringersgat gevuld met carnaval van nu en carnaval van toen. Zeker noemenswaardig is het feit dat pas op 25 januari de definitieve beslissing is gevallen dat we dit saomen zouden gaan maoken.
In iets meer dan 2 weken werden werkgroepen geformeerd, vele vergaderingen belegd, gasten benaderd, beelden verzameld, zalen versierd, studio’s gebouwd en een totaal programma in de steigers gezet. Dank aan de vele mensen die dit in zo’n korte tijd hebben mogelijk gemaakt.
Een mooie samenwerking van vele mensen met een gezamenlijk doel. Mensen thuis, op veilige afstand, laten genieten van het carnavalsgevoel.
Een voorbeeld dat door vele bouwploegen werd opgevolgd. Overlevingspakketten werden thuisbezorgd, zelfs bij leden aan de andere kant van Brabant. Klusavonden, wandelingen, bierproeverijen, eigen hitlijsten, bingo’s, streamuitzendingen en vele, digitale, Zoom en Teams samenkomsten hebben plaatsgevonden tijdens deze carnavalsdagen. Zodat ook daar, op afstand, veel samen gedaan kon worden.
Op Hallo GilzeRijen passeerde bijna alle carnavals onderdelen de revue. Sleuteloverdracht, sauwelen, een kindermiddag, interviews met ereleden, oud prinsen, optochtbeelden enz. vulden, afgewisseld door vele D.J. ’s, via de televisie, vele huiskamers in onze gemeente.

DRINGERS VAN VERDIENSTE HUUB QUIRIJNEN.
Een van de Gilse t.v. hoogte punten was de huldiging van Huub Quirijnen als Dringer van Verdienste van het Dringersgat. Hij dacht een mooi stukske te mogen vertellen over het verleden en werd daarbij door prins Kevin overvallen met de bekendmaking als Dringer van verdienste en de uitreiking van de bijbehorende versierselen. Middels deze titel ere en danken Huub voor zijn jaren lange inzet voor de openbare carnaval in Gilze.
Wellicht heb ik hierboven nog een item vergeten te benoemen. Dan was het toch nog te veel om op te noemen.
Al met al kunnen we terug kijken op een carnavalsseizoen wat we nooit zullen vergeten maar waarvan we hopen het op deze manier niet meer te hoeven ervaren. Niets kan tippen aan “echt” saomen carnavals maken en beleven met alles er op en er aan.

De Leuttappers willen iedereen bedanken die het mede hebben mogelijk gemaakt om het afgelopen carnavalsseizoen, binnen de richtlijnen, niet onopgemerkt voorbij te kunnen laten gaan.
Aan de vele aanmeldingen voor het nieuwe motto voor 2021-2022 te zien draagt Gilze inderdaad carnaval in het hart en kijken we positief naar voren.
Wij hopen dat we op dun 11e van dun 11e 2021 weer officieel kunnen beginnen aan een jaar zoals we allemaal willen hebben.
Blijf gezond, zorg voor jezelf en elkaar.
A.G.C.S. De Leuttappers