GEEN PRINSEN PRESENTATIE OP DE TIP OP 11-11-2020.

Gepubliceerd: 18 oktober 2020 19:09

GEEN PRINSEN PRESENTATIE OP DE TIP OP 11-11-2020.

Zo wel grote prins en gevolg als jeugdraad worden later gepresenteerd.

In deze bijzondere tijd en de actuele aangescherpte maatregelen hebben de Leuttappers vast moeten stellen dat een “traditionele” presentatie op de Tip op dun elfde van dun elfde niet mogelijk is. Daarom zal dit op een later moment gebeuren wellicht op een alternatieve manier.

Onze leden worden, heel begrijpelijk, regelmatig aangesproken hoe het nu moet met dun carnaval. Ook daarom dit bericht om een beeld te schetsen wat er allemaal speelt.

Laten we beginnen met nog een annulering. Het comité wijvensjouwen heeft besloten dat het in deze tijd niet verantwoord is om het “wijvensjouwen” te regelen daar de kruiwagens, meeste spelletjes en massa aanloop in 1 horecagelegenheid per keer niet wenselijk is.
Ook de organisatie een “Leutige Polonaise Bal” lijkt heel moeilijk te worden met de huidige verwachtingen.

De Leuttappers hebben in de ledenvergadering vastgesteld dat het jaar 2021 eigenlijk niet in de carnavalsboeken mag ontbreken. Daarom is ingezet om volgens het motto van dit seizoen “Ut kan alle kaante op” niet te lang kijken wat niet kan maar te bezien waar mogelijkheden liggen.
Vervolgens zijn enkele plannen geformuleerd en gepresenteerd in een kennismakingsgesprek met onze nieuwe burgemeester. Deze gaf te kennen blij verrast te zijn door de positieve inzet van de verenigingen uit onze 4 kerkdorpen. Echter dat per situatie en de op dat moment geldende richtlijnen besluiten zullen worden genomen.

Enkele activiteiten voor kinderen kunnen natuurlijk best in gang gezet worden.
Bijvoorbeeld een toeterkus optocht lijkt met inspanning van een ieder mogelijk te kunnen zijn.
Uit de groepen 7 van de basis scholen is ook dit jaar een jeugdraad gevormd.
Een mooie groep van 26 kinderen welke zal worden voorgegaan door een jeugdprins(es) is volop in voorbereiding om klaar te zijn wanneer activiteiten wel doorgang kunnen vinden.

Ook de grote prins, hofhouding en raad van elf zijn bepaald en kennen dezelfde voorbereiding om er staan voor de presentatie wanneer het mogelijk is.

Vanuit OVM kregen wij namens de wagenbouwers een uitnodiging voor een gesprek om te kijken hoe en wat met de grote optocht.
Zij kwamen met een idee wat zij bedacht hadden voor de situatie dat een tocht door de straten van Gilze niet mogelijk is.
Dit idee is meegenomen naar onze eigen leden en het overleg met de burgemeester.
Deze gaven niet de aanleiding om het plan niet verder uit te werken.

Met enkele horeca uitbaters hebben we oriënterend gesproken over een alternatief sauwelweekend op meerdere locaties. Vervolgens gaven de artiesten afgelopen week massaal een positieve reactie op deze mogelijke optie. Ook dit plan zal verder worden uitgewerkt.

Verdere zaken welke nu bekeken zijn leest u hieronder.

Een carnavalsviering in onze kerk of een alternatieve locatie lijkt mogelijk.

We zullen het dorp geel/blauw kleuren met de welbekende vlaggen in de straten.

Een insigne is door Rick Arens gemaakt en is in productie zodat ook deze niet in het rijtje hoeft te ontbreken.
Het bijbehorende symbool staat in de steigers.

Ook zal een opstart gemaakt worden met het carnavalskrantje. Het “Leutererke”.

Al met al hebben we mede door de vele positieve inbreng van optochtdeelnemers, sauwelaars en andere veel positieve energie gekregen om te kijken wat er mogelijk is.

Hierbij houden we altijd in gedachten dat alles wat voorbereid wordt zelfs op de dag zelf nog kan worden afgelast. Dit hebben we vorig jaar natuurlijk meegemaakt met het weer op zondag. Ook toen is gebleken dat we samen is staat zijn om hier mee om te gaan.

Uiteraard zullen we bij alles wat we doen ten allertijden rekening houden met de, op dat moment, geldende richtlijnen en overleggen met de gemeente.

Kort samengevat het seizoen 2020-2021 gaat niet zomaar voorbij maar wat allemaal kan zal blijken.

Wij danken een ieder voor hun positieve inzet en reacties die ons op weg helpen op ons routekaart. Mocht u nog andere ideeën hebben deel deze met de Leuttappers.

Blijf gezond, zorg goed voor jezelf en elkaar.

A.G.C.S. De Leuttappers