Insigneverkoop in het Dringersgat 29 januari 2022.

Gepubliceerd: 26 januari 2022 18:50

Jeugdraadleden en Leuttappers komen langs de deuren in de bebouwde kom van Gilze.
In het 64 carnavalsseizoen willen de Leuttappers trachten er wat moois van te maken.
Ook het jaartal 2022 mag niet ontbreken in de verzamelingen van vele mensen daarom is ook in dit 2e bijzondere jaar Tekenburo Rick Arens gevraagd een insigne te creëren bij het motto “Mokturwamooisvan”. En dat is zeker weer gelukt.
Zaterdag 29 januari zal de jeugdraad langs de deuren gaan om u het insigne aan te bieden.
Vanaf 10:00 uur zullen we huis-aan-huis komen.
Ook dit jaar willen we dezelfde werkwijze hanteren als vorig jaar i.v.m. de corona pandemie welke hieronder kort is weergegeven.
1 persoon zal bij u aanbellen en weer op minimaal 1,50 meter gaan staan.
Het insigne hangt aan een stok waaraan ook de bus hangt waarin u het geld kunt leggen.
Mocht er wisselgeld van toepassing zijn zal dit op dezelfde manier gebeuren.
Uiteraard hopen wij dat u, zo veel mogelijk, gepast kunt betalen. De insignes kosten € 2,50 per stuk.

Heeft u geen geld in huis maar wilt u wel een insigne aanschaffen zit er een QR-kode op de collecte bus waarmee u via een bankieren-app het benodigde bedrag kunt overmaken.
Wanneer de verkopers hebben gezien dat dat gelukt is kunnen zij u de gekochte insignes via dezelfde stok overhandigen.
Hierbij hopen wij ook op u medewerking zodat we het samen “veilig” kunnen doen.
Mocht u ons gemist hebben en wilt u toch een insigne bemachtigen kunt u een mailtje sturen naar [email protected], hierin vermeldt u uw naam, adres en het gewenst aantal insignes.
U ontvangt dan een mail met de betaal- en leveringsgegevens. De insignes worden dan bij u afgeleverd.
Daarnaast zijn vanaf 31 januari insignes ook verkrijgbaar bij Eetwinkel Kom d’r In.
Wij blijven iedereen via de bekende media informeren over de volgende “evenementen” welke we voor en tijdens de carnavalsdagen nog voor u in het vat hebben zitten.

Laten we samen iets mooi van maken waar dit kan.
Met carnavaleske groeten A.G.C.S. De Leuttappers