Uitnodiging VOC 23 november 2022

Gepubliceerd: 16 november 2022 17:31

Vergadering Openbare Carnaval
Hierbij nodigen wij (A.G.C.S. de Leuttappers) alle carnavalvierders van het Dringersgat uit om met ons en elkaar ideeën, suggesties, opmerkingen over voorgaande jaren uit te wisselen en te bespreken.
We noemen dit overleg de Vergadering Openbare Carnaval oftewel VOC en we houden deze 2 keer per jaar. De 1e keer in november en de 2e keer +/- 4weken na carnaval. Het is een overleg tussen de organisatie van het openbare carnaval in Gilze, de Leuttappers, en iedereen die het carnaval in het Dringersgat een warm hart toedraagt.
Afgelopen jaar hebben we op de valreep toch nog een mooi, zei het aangepast, carnavals feest mogen vieren met zijn allen. Zeker gezien de grote opkomst toen met name met de Toeterkusoptocht en het Wijvesjouwen getuigt toch wel dat er nog vele Dringers en Dringerinnekes zijn met een carnavals hart.

De 1e VOC van dit seizoen houden we op Woensdag 23 november 2022 om 20:30h, locatie: café-zalen de Hooikar Alphenseweg 14a

De agenda van deze avond is:
1. Opening door de voorzitter v/d Leuttappers
2. Vaststellen notulen VOC 06/02/2022
3. Vooruitblik Carnaval 2023
4. Rondvraag
5. Sluiting

Na afloop is er nog voldoende gelegenheid om onder het genot van een drankje met elkaar nader kennis te maken of bij te praten, ideeën op te doen over afgelopen of op komend carnavals seizoen. Na 1jaar digitaal en 1jaar een afgeslankte carnaval hopen we toch allemaal op een compleet carnavals seizoen zonder beperkingen. Nogmaals getuigen carnaval 2022 waarin we een nog nooit zo grote opkomst hadden met de Toeterkesoptocht en het Wijvesjouwen moet het toch lukken om dit seizoen met zijn allen er weer een pracht feest van te maken.
Wij, A.G.C.S. de Leuttappers, hopen op een goed bezochte, vruchtbare VOC en daarmee een goede start voor carnaval 2023, want: WE KÈKE ER NAOR UIT